שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק גינות סחרוב – גבעת שאול גינות סחרוב

מספר תחנה במנהל

2439

שם התחנה

גינות סחרוב

חברה

דור-אלון

מיקום

גבעת שאול גינות סחרוב

שם היישוב

שם הרשות

ירושלים

טלפון

02-6516977

פקס