שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק גינוסר – קיבוץ גינוסר

מספר תחנה במנהל

1882

שם התחנה

גינוסר

חברה

דלק

מיקום

קיבוץ גינוסר

שם היישוב

שם הרשות

עמק הירדן

טלפון

04-6720938

פקס