שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק גיבורי ישראל – יגאל אלון 108 תל אביב

מספר תחנה במנהל

1822

שם התחנה

גיבורי ישראל

חברה

דלק

מיקום

יגאל אלון 108 תל אביב

שם היישוב

שם הרשות

תל אביב יפו

טלפון

03-5622383

פקס