שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק גוש חלב – בכניסה לגוש חלב, כביש מעלות- צפת

מספר תחנה במנהל

2343

שם התחנה

גוש חלב

חברה

פז

מיקום

בכניסה לגוש חלב, כביש מעלות- צפת

שם היישוב

שם הרשות

גוש חלב

טלפון

04-6980591

פקס