שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק גולני דרום – כביש צומת גולני טבריה

מספר תחנה במנהל

2002

שם התחנה

גולני דרום

חברה

דלק

מיקום

כביש צומת גולני טבריה

שם היישוב

שם הרשות

הגליל התחתון

טלפון

04-6760308

פקס