שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק גבים – צומת גבים כביש יד מורדכי שדרות

מספר תחנה במנהל

2485

שם התחנה

גבים

חברה

דור-אלון

מיקום

צומת גבים כביש יד מורדכי שדרות

שם היישוב

שם הרשות

שער הנגב

טלפון

08--6891702

פקס