שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק גאליה – מושב גאליה כביש רחובות יבנה

מספר תחנה במנהל

2484

שם התחנה

גאליה

חברה

דור-אלון

מיקום

מושב גאליה כביש רחובות יבנה

שם היישוב

שם הרשות

גן רווה

טלפון

08-9461411

פקס