שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק ב"ש צפון – שדרות ירושלים מול בית החייל, באר שבע

מספר תחנה במנהל

1641

שם התחנה

ב"ש צפון

חברה

פז

מיקום

שדרות ירושלים מול בית החייל, באר שבע

שם היישוב

באר שבע

שם הרשות

באר שבע

טלפון

08-6209796

פקס