שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק ברור חיל – קיבוץ ברור חיל

מספר תחנה במנהל

1881

שם התחנה

ברור חיל

חברה

דלק

מיקום

קיבוץ ברור חיל

שם היישוב

שם הרשות

שער הנגב

טלפון

08-6890383

פקס