שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק בקעה – דרך בית לחם 11, ירושלים

מספר תחנה במנהל

2072

שם התחנה

בקעה

חברה

פז

מיקום

דרך בית לחם 11, ירושלים

שם היישוב

שם הרשות

ירושלים

טלפון

פקס