שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק בקה אל גרביה – אבומוך חברה לשירותי רכב בע"מ – בקה אל גרביה

מספר תחנה במנהל

959

שם התחנה

בקה אל גרביה - אבומוך חברה לשירותי רכב בע"מ

חברה

דור-אלון

מיקום

בקה אל גרביה

שם היישוב

שם הרשות

בקה אל גרביה

טלפון

04-6382936

פקס