שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק בצרון – אזור התעשיה כנות, בפניה לחצור, כביש 40 ת"א ב"ש

מספר תחנה במנהל

926

שם התחנה

בצרון

חברה

סד"ש

מיקום

אזור התעשיה כנות, בפניה לחצור, כביש 40 ת"א ב"ש

שם היישוב

אזור התעשיה כנות

שם הרשות

באר טוביה

טלפון

08-8597797

פקס