שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק בני דרור – מושב בני דרור קניון דרורים

מספר תחנה במנהל

2410

שם התחנה

בני דרור

חברה

דור-אלון

מיקום

מושב בני דרור קניון דרורים

שם היישוב

שם הרשות

לב השרון

טלפון

09-7965550

פקס