שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק בני ברק – ז'בוטינסקי 137 בני ברק

מספר תחנה במנהל

2409

שם התחנה

בני ברק

חברה

דור-אלון

מיקום

ז'בוטינסקי 137 בני ברק

שם היישוב

שם הרשות

בני ברק

טלפון

03-5703425

פקס