שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק בני ברק – אהרונוביץ 12 בני ברק

מספר תחנה במנהל

2602

שם התחנה

בני ברק

חברה

סונול

מיקום

אהרונוביץ 12 בני ברק

שם היישוב

שם הרשות

בני ברק

טלפון

פקס