שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק בל – זנוח בע"מ – הרב הרצוג 2 רמת בית שמש ב'

מספר תחנה במנהל

2990

שם התחנה

בל - זנוח בע"מ

חברה

בל אנרגיה בע"מ

מיקום

הרב הרצוג 2 רמת בית שמש ב'

שם היישוב

בית שמש

שם הרשות

בית שמש

טלפון

03-9221724

פקס