שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק בל אנרגיה – ליד קניון נחמיה מול בסיס צבאי ק.שמונה

מספר תחנה במנהל

2935

שם התחנה

בל אנרגיה

חברה

בל אנרגיה בע"מ

מיקום

ליד קניון נחמיה מול בסיס צבאי ק.שמונה

שם היישוב

קרית שמונה

שם הרשות

קריית שמונה

טלפון

04-6792072

פקס