שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק בית שקמה – מושב בית שקמה אשקלון- יד מרדכי

מספר תחנה במנהל

1981

שם התחנה

בית שקמה

חברה

סונול

מיקום

מושב בית שקמה אשקלון- יד מרדכי

שם היישוב

שם הרשות

חוף אשקלון

טלפון

08-6757311

פקס