שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק בית שמש (הר טוב?) – א.ת. הר טוב

מספר תחנה במנהל

1068

שם התחנה

בית שמש (הר טוב?)

חברה

דור-אלון

מיקום

א.ת. הר טוב

שם היישוב

בית שמש

שם הרשות

מטה יהודה

טלפון

02-9910864

פקס