שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק בית -שאן – שאול המלך 304 בית שאן

מספר תחנה במנהל

1550

שם התחנה

בית -שאן

חברה

פז

מיקום

שאול המלך 304 בית שאן

שם היישוב

בית שאן

שם הרשות

בית שאן

טלפון

04-6588464

פקס