שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק בית קשת – צומת גולני בית ספר כדורי

מספר תחנה במנהל

2482

שם התחנה

בית קשת

חברה

דור-אלון

מיקום

צומת גולני בית ספר כדורי

שם היישוב

שם הרשות

הגליל התחתון

טלפון

04-6620220

פקס