שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק בית חנינה – דרך ירושלים – רמאללה ירושלים

מספר תחנה במנהל

2379

שם התחנה

בית חנינה

חברה

פז

מיקום

דרך ירושלים - רמאללה ירושלים

שם היישוב

שם הרשות

ירושלים

טלפון

פקס