שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק בית השיטה – כביש 71 צומת קיבוץ בית השיטה

מספר תחנה במנהל

2481

שם התחנה

בית השיטה

חברה

דור-אלון

מיקום

כביש 71 צומת קיבוץ בית השיטה

שם היישוב

שם הרשות

גלבוע

טלפון

04-6531179

פקס