שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק בית דגן – צומת בית דגן כביש 44

מספר תחנה במנהל

2479

שם התחנה

בית דגן

חברה

דור-אלון

מיקום

צומת בית דגן כביש 44

שם היישוב

שם הרשות

בית דגן

טלפון

03-9606123

פקס