שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק בית גוברין – קיבוץ בית גוברין

מספר תחנה במנהל

1880

שם התחנה

בית גוברין

חברה

דלק

מיקום

קיבוץ בית גוברין

שם היישוב

שם הרשות

יואב

טלפון

08-6874056

פקס