שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק בית ג'אן – בכניסה לבית ג'אן

מספר תחנה במנהל

2512

שם התחנה

בית ג'אן

חברה

סונול

מיקום

בכניסה לבית ג'אן

שם היישוב

שם הרשות

בית ג'אן

טלפון

פקס