שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק ביכורה – כביש 90 צומת ביכורה, בסמוך לישוב שדי תרומות

מספר תחנה במנהל

2806

שם התחנה

ביכורה

חברה

דלק

מיקום

כביש 90 צומת ביכורה, בסמוך לישוב שדי תרומות

שם היישוב

שם הרשות

עמק המעיינות

טלפון

052-3836079

פקס