שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק באר מרים 26 שי בע"מ – רח' ברנר הר השקדים ת.ד. 172

מספר תחנה במנהל

2779

שם התחנה

באר מרים 26 שי בע"מ

חברה

באר מרים 26 שי בע"מ

מיקום

רח' ברנר הר השקדים ת.ד. 172

שם היישוב

שם הרשות

טבריה

טלפון

04-6790672

פקס