שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק א.ש. איימן שאמי דלק שפרעם – שפרעם שכונת עין אפיה

מספר תחנה במנהל

2785

שם התחנה

א.ש. איימן שאמי דלק שפרעם

חברה

אחר עצמאי

מיקום

שפרעם שכונת עין אפיה

שם היישוב

שם הרשות

שפרעם

טלפון

052-8139910

פקס