שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק אשדוד צפון – א. ת. אשדוד.

מספר תחנה במנהל

2480

שם התחנה

אשדוד צפון

חברה

סונול

מיקום

א. ת. אשדוד.

שם היישוב

שם הרשות

אשדוד

טלפון

פקס