שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק אשדוד צמר אוסטרלי – רח' ויצמן 1 אשדוד

מספר תחנה במנהל

2477

שם התחנה

אשדוד צמר אוסטרלי

חברה

דור-אלון

מיקום

רח' ויצמן 1 אשדוד

שם היישוב

שם הרשות

אשדוד

טלפון

08-8561506

פקס