שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק אשדוד עיר – שד' בני ברית, אזור התעשייה הקלה, אשדוד

מספר תחנה במנהל

2073

שם התחנה

אשדוד עיר

חברה

פז

מיקום

שד' בני ברית, אזור התעשייה הקלה, אשדוד

שם היישוב

אשדוד

שם הרשות

אשדוד

טלפון

08-8523047

פקס