שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק ארז מודיעין – כביש 443 ממערב למזרח בין 2 כניסות למודיעין

מספר תחנה במנהל

2902

שם התחנה

ארז מודיעין

חברה

דלק

מיקום

כביש 443 ממערב למזרח בין 2 כניסות למודיעין

שם היישוב

מודיעין

שם הרשות

מודיעין

טלפון

052-3122493

פקס