שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק אקסודוס – נווה דקלים 6 ,אשקלון

מספר תחנה במנהל

2060

שם התחנה

אקסודוס

חברה

פז

מיקום

נווה דקלים 6 ,אשקלון

שם היישוב

שם הרשות

אשקלון

טלפון

08-6739286

פקס