שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק אפרידר – צפניה 10 מרכז אפרידר, אשקלון

מספר תחנה במנהל

1538

שם התחנה

אפרידר

חברה

פז

מיקום

צפניה 10 מרכז אפרידר, אשקלון

שם היישוב

אשקלון

שם הרשות

אשקלון

טלפון

08-6788837

פקס