שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק אפק החדשה – כביש קריות שפרעם אחרי קיבוץ אפק

מספר תחנה במנהל

2751

שם התחנה

אפק החדשה

חברה

פז

מיקום

כביש קריות שפרעם אחרי קיבוץ אפק

שם היישוב

שם הרשות

מטה אשר

טלפון

פקס