שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק אפקים – הרצל 1 א.ת. צפוני אפקים

מספר תחנה במנהל

2389

שם התחנה

אפקים

חברה

סונול

מיקום

הרצל 1 א.ת. צפוני אפקים

שם היישוב

שם הרשות

מרחבים

טלפון

פקס