שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק אספלט דרום – המנוף 1 א , עמק שרה, באר שבע

מספר תחנה במנהל

2390

שם התחנה

אספלט דרום

חברה

סונול

מיקום

המנוף 1 א , עמק שרה, באר שבע

שם היישוב

שם הרשות

באר שבע

טלפון

פקס