שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק אליאנס חדרה – רח' פרידלנדר א.ת. חדרה

מספר תחנה במנהל

2422

שם התחנה

אליאנס חדרה

חברה

דור-אלון

מיקום

רח' פרידלנדר א.ת. חדרה

שם היישוב

שם הרשות

חדרה

טלפון

04-6343528

פקס