שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק אלומות – צומת כניסה ליישוב אלומות

מספר תחנה במנהל

2476

שם התחנה

אלומות

חברה

דור-אלון

מיקום

צומת כניסה ליישוב אלומות

שם היישוב

שם הרשות

עמק הירדן

טלפון

פקס