שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק אורלי כביש גהה – גבעת שמואל כביש גהה

מספר תחנה במנהל

947

שם התחנה

אורלי כביש גהה

חברה

פז

מיקום

גבעת שמואל כביש גהה

שם היישוב

שם הרשות

גבעת שמואל

טלפון

03-5321447

פקס