שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק אורים – צומת אורים צאלים כביש 2471

מספר תחנה במנהל

2475

שם התחנה

אורים

חברה

דור-אלון

מיקום

צומת אורים צאלים כביש 2471

שם היישוב

שם הרשות

אשכול

טלפון

08-9963111

פקס