שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק אופקים – שד' הרצל (ליד השוק)

מספר תחנה במנהל

1629

שם התחנה

אופקים

חברה

פז

מיקום

שד' הרצל (ליד השוק)

שם היישוב

אופקים

שם הרשות

אפקים

טלפון

08-9921804

פקס