שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק אולניק אנרגיה – צבי הנחל 2 א.ת. עמק חפר

מספר תחנה במנהל

2917

שם התחנה

אולניק אנרגיה

חברה

דלק

מיקום

צבי הנחל 2 א.ת. עמק חפר

שם היישוב

עמק חפר

שם הרשות

עמק חפר

טלפון

04-6070712

פקס