שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

שירותי בנק אוטומטיים – סניף משרד ראשי

קוד בנק

59

קוד סניף

1

כתובת סניף

דרויאנוב 5 ת"ד 11361

עיר

תל אביב -יפו

מיקוד

63143

תיבת דואר

11361

טלפון

03-5264646

פקס

03-5287443

נגיש לנכים

לא

סגור ביום

סוג סניף

תאריך פתיחה

01/03/1982

תאריך סגירה