שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

מרכז סליקה בנקאי בע"מ – סניף משרד ראשי

קוד בנק

50

קוד סניף

1

כתובת סניף

בן יהודה 25, ת"ד 3201

עיר

תל אביב -יפו

מיקוד

61031

תיבת דואר

טלפון

03-5111555

פקס

03-5101760

נגיש לנכים

לא

סגור ביום

סוג סניף

תאריך פתיחה

25/04/1984

תאריך סגירה