שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

יובנק בע"מ – סניף יובנק – רעננה

קוד בנק

26

קוד סניף

280

כתובת סניף

ירושלים 34 בית גמלא

עיר

רעננה

מיקוד

4350108

תיבת דואר

טלפון

09-7708210

פקס

09-7722162

נגיש לנכים

כן

סגור ביום

סוג סניף

תאריך פתיחה

23/09/2007

תאריך סגירה