שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

יובנק בע"מ – סניף יובנק – ירושלים

קוד בנק

26

קוד סניף

288

כתובת סניף

קרן היסוד 32

עיר

ירושלים

מיקוד

9214912

תיבת דואר

4100

טלפון

02-5600200

פקס

02-5611014

נגיש לנכים

לא

סגור ביום

סוג סניף

תאריך פתיחה

01/01/1949

תאריך סגירה