שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ – סניף פאגי חיפה

קוד בנק

52

קוד סניף

187

כתובת סניף

ארלוזורוב 13

עיר

חיפה

מיקוד

3313605

תיבת דואר

טלפון

04-8614200

פקס

03-5134187

נגיש לנכים

לא

סגור ביום

סוג סניף

תאריך פתיחה

01/04/1981

תאריך סגירה