שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ – סניף כרמל

קוד בנק

4

קוד סניף

311

כתובת סניף

שד' מוריה 44 שד' מוריה 44, חיפה

עיר

חיפה

מיקוד

3457208

תיבת דואר

36333

טלפון

02-5009911

פקס

02-5010114

נגיש לנכים

כן

סגור ביום

יום א

סוג סניף

תאריך פתיחה

22/08/2012

תאריך סגירה